top of page

De nieuwe structuur vanaf 1 september 2018

  DOMEIN MUZIEK

 

 

   
                           

 

 

 

 

 

    

 

 3° graad                                                            3 leerjaren   Per week 3u les:    1u instrument 

                                                                                                                                       1u groepsmusiceren instrumentaal    

                                                                                                                                           of vocaal of begeleidingspraktijk

                                                                                                                                                                                            1u culturele vorming of compositie*
                                                                                                                                              (*enkel mits toelating)

 2° graad (vanaf 8 jaar)                                  Jongeren 4 leerjaren
                                                                                  Volwassenen (vanaf 15 jaar) 3 leerjaren

                                                                                  Per week 3u les:    1u instrument 

                                                                                                                   1u groepsmusiceren of koor 

                                                                                                                    1u muzikale vorming

 1° graad (6-7 jaar)                                            2 leerjaren      Eerste jaar:   1u / week muziek initiatie

                                                                                                             Tweede jaar: 1u/ week muziek initiatie

                                                                                                                                                                        mogelijkheid tot instrument (waar plaats)

 4° graad                                                  3 leerjaren    Per week 2u les:    1u instrument of compositie

                                                                                                                                        1u groepsmusiceren instrumentaal    

                                                                                                                                        of vocaal of begeleidingspraktijk

                                                         

                                                         

In de richting muziek studeert men af als:  muziek vertolkend muzikant klassiek of barok

                                                                              muziek creërend muzikant klassiek of barok

 Binnen APKO kan men ook een kortlopend traject muziekgeschiedenis volgen.  De opleiding duurt 3 jaar  en  omvat 2 lestijden/week. Dit traject staat open voor iedereen zonder voorkennis.

   DOMEIN DANS

 

 

    
                           

 

  

 

  1° graad (6-7 jaar)                                    2 leerjaren      Eerste jaar:   1u / week dans initiatie

                                                                                                            Tweede jaar: 1u/  week dans initiatie

                                                              

 2° graad (vanaf 8 jaar)                             4 leerjaren      Per week 2u les:    danslab

 3° graad                                                                3 leerjaren      Per week 2,5u les:    danslab - klassieke dans

4° graad                                                      3 leerjaren      Per week 3u les:        danslab - klassieke dans

 In de richting dans studeert men af als vertolkend danser

   DOMEIN WOORD

 

 

   
                           

 

 

 1° graad (6-7 jaar)                                    2 leerjaren      Eerste jaar:   1u / week woord initiatie

                                                                                                            Tweede jaar: 1u/  week woord initiatie

                                                              

 2° graad (vanaf 8 jaar)                             4 leerjaren      Per week 1u les:    woordatelier

 3° graad                                                     3 leerjaren      Per week 2u les:    dramastudio en speltheater

 4° graad                                                     3 leerjaren      Per week 2u les:    theater of spreken/vertellen

 In de richting woord studeert men af als:  woordkunst-drama vertolkend acteur

                                                                            woordkunst-drama creërend acteur

bottom of page