muziek

Groepsmusiceren instrumentaal

In de lessen groepsmusiceren instrumentaal derde en vierde graad kom je tot een van de meest boeiende en creatieve vormen van musiceren.

 

De samenstelling van de groepen derde graad:  de nadruk ligt op het spelen in grote ensembles waarin je de basistechnieken leert van het samen spelen.

 

Bij groepsmusiceren vierde graad komt de klemtoon te liggen op het dieper werken in kleine formaties. Deze kamermuziekformaties sluiten echter niet uit dat je daarnaast in de vierde graad ook nog participeert aan grotere ensembles zoals het strijkorkest of de bigband.

 

Begeleidingspraktijk

 

Begeleidingspraktijk (afgekort: BP) is een groepsgerichte cursus voor leerlingen die een polyfoon instrument bespelen.

Dit vak kan gevolgd worden vanaf de middelbare graad. Bij begeleidingspraktijk gaan we uit van de eigen creativiteit om zo via zichtlezingen, improvisatie, werken met akkoorden, begeleidingen, compositie en vooral verruiming van het muzikaal bewustzijn, naar artistieke zelfstandigheid te groeien.

Groepsmusiceren vocaal

 

In de lessen groepsmusiceren vocaal derde en vierde graad kom je tot een van de meest boeiende en creatieve vormen van musiceren.

In koorwerking en kleinere vocale ensembles ontdek je het repertoire van de koormuziek en exploreer je samen al zingend de mysteries van het koorwezen.
 

Compositie en Muziektheorie

 

Heb jij de drang om zelf muziek te schrijven? Wil je inzicht krijgen in een partituur of wil je je favoriete muziek arrangeren voor je eigen muziekgroep? Al deze aspecten komen aan bod tijdens de lessen muziektheorie en compositie.

Aan alle creatievelingen : the place to be!

alternatieve leercontext

Speel of zing je al in een orkest, harmonie, fanfare of koor? Super!

Dan kan je dit vanaf schooljaar 2020-2021 laten meetellen als het vak groepsmusiceren instrumentaal/vocaal.
Vanaf nu zal het immers mogelijk zijn voor leerlingen vanaf de derde graad om het vak groepsmusiceren instrumentaal/vocaal te volgen binnen een alternatieve leercontext, in een vereniging buiten de school. Er hangen echter wel een aantal voorwaarden aan vast...
De nodige info en documenten vind je hier:
- toetsingsinstrument (criteria waaraan de vereniging moet voldoen)
- afsprakenkader (doel, voorwaarden en procedure ALC)
- aanvraagformulier (in te vullen door de leerling, vereniging en directie APKO)
- overeenkomst (in te vullen door directie APKO en vereniging)

Campus Overijse
Justus Lipsius

 

P.I. Taymansstraat 10

3090 Overijse

02 687 68 05

info@apko.be

       Campus Tervuren     

 

H. Boulengerlaan 7

3080 Tervuren

02 687 68 05

info@apko.be

Campus Hoeilaart

 

Overijsesteenweg 16

1560 Hoeilaart

02 687 68 05

  info@apko.be