top of page

Muziekinitiatie

Tijdens de muziekinitiatie worden de kinderen op een speelse wijze ondergedompeld in de magische wereld van de muziek. We gaan op ontdekkingstocht door de verschillende aspecten van muziek zoals klank, expressie, ritme, harmonie en de instrumenten. Het kind leert op deze wijze de taal van de muziek begrijpen en gebruiken. Het kind kan via deze wijze met een rugzakje vol muzikale bagage zijn traject binnen onze academie starten.

Vanaf het tweede jaar initiatie kan het kind een instrument volgen in de klassen waar de capaciteit niet overschreden is.

Muzikale en culturele vorming

In de lessen muzikale vorming  (2de graad) leren we onze stem te gebruiken, oefenen we klanken en ritmes, leren we noten lezen en trainen we ons gehoor. De cursus vormt de basis om op een gezonde wijze het instrument te leren spelen. Wat je leert tijdens deze lessen oefen je praktisch in tijdens het groepsmusiceren tweede graad. Het is een vak waar je sowieso de vreugde ervaart van het 'samen muziek maken'.

Culturele vorming (3de graad) biedt enigzins het vervolg op muzikale vorming: Je zet op praktische en explorerende wijze je zoektocht verder in de muziekwereld. Dat kan echter op veel verschillende manieren! Vanaf de derde graad kies je uit één van onze LAB's (impro, percussie, folk,...) of volg je een extra uurtje samenspel in het blazers- of strijkorkest. Voor ieder wat wils! Meer info vind je HIER.

 

CV Lab

CV Lab – straffe verhalen

Tijdens deze lessenreeks worden straffe verhalen verteld over componisten, hun mislukte premières, … uit de geschiedenis van de klassieke muziek. Met een historische duiding wordt de context van de muziekstukken en componisten uitgelicht, waardoor je als leerling een dieper inzicht krijgt in de muzikale wereld van vroeger.Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Mahler, alle grote namen uit de klassieke muziek komen aan bod. De passie en emotie die in de muziekstukken verborgen liggen, besproken en beluisterd.Door het beluisteren van de verhalen en de muziek wordt de geschiedenis tot leven gebracht en krijg je een nieuwe waardering voor de rijkdom van de klassieke muziektraditie. Deze lessenreeks is een absolute aanrader voor iedere leerling die geïnteresseerd is in muziek en geschiedenis en die graag meer wil leren over de achtergrond van de meesterwerken die we vandaag de dag nog steeds bewonderen.

CV Lab – luistersafari

In deze lessenreeks over het leren luisteren naar muziek word je meegenomen op een boeiende ontdekkingsreis door het rijke repertoire van de klassieke muziek.Tijdens de lessen leer je niet alleen hoe je bewust kan luisteren naar de verschillende elementen van een muziekstuk, zoals melodie, ritme en harmonie, maar ook hoe je kan leren genieten van muziek op een dieper niveau. Door te luisteren naar verschillende muziekstukken en hierover in gesprek te gaan met medecursisten, word je aangemoedigd om je eigen muzikale voorkeuren en smaak te ontwikkelen.Daarnaast gaan we ook over tot de analyse van enkele partituren. Het analyseren van de partituur van een muziekstuk kan helpen bij het begrijpen van de muziek op verschillende niveaus.Kortom, deze lessenreeks biedt een unieke kans om op een interactieve en inspirerende manier meer te leren over muziek en om je luisterervaring te verdiepen. Na afloop van de lessenreeks zal je met een vernieuwde blik naar muziek luisteren en wellicht een hele nieuwe wereld van muzikale mogelijkheden ontdekken.

 

CV FolkLAB

In ons FolkLAB zijn alle instrumenten welkom! Je leert op het gehoor melodieën en bassen uit klassieke-, volks-, pop- en hedendaagse populaire muziek. De leerkracht speelt voor en de leerlingen spelen na, er wordt niet met een partituur gewerkt. Vervolgens worden de stukken samen gearrangeerd, waarbij de leerlingen zelf de vorm kiezen en wie wat wanneer speelt. Het is een zeer creatieve les waarin je werkt aan je gehoor en muzikaliteit.

CV GehoorLAB

Tijdens deze les leer je vertrouwen op je oren. Je brengt je instrument mee naar de les en we musiceren samen, maar alle muziek wordt je aangeleerd op het gehoor, zonder partituur. Je gehoor en je muzikaal geheugen krijgen op die manier een boost. Je leert luisteren naar elkaar om tot een mooie samenklank te komen en je leert verschillende akkoorden, intervallen en toonladders op het gehoor herkennen. Door te analyseren wat je hoort, leer je veel sneller muziek uit je hoofd. Je leert al musicerend verschillende muziekstijlen kennen.

 

CV PercussieLAB

In deze praktische les scherp je je ritmegevoel aan en geef je je vaardigheden op vlak van ritmes lezen een boost. We gaan met percussie-instrumenten en body percussion aan de slag, zowel met als zonder partituur. Je leert, buiten de muzieknotatie die je al kent, verschillende manieren kennen om ritmes weer te geven. We verkennen al musicerend verschillende stijlen uit de Westerse muziekgeschiedenis en de wereldmuziek.

 

CV ImproLAB

In deze les leer je in groep improviseren op je instrument. Vaak gebruiken we hiervoor een partituur als basis, soms improviseren we ook helemaal vrij. We werken in kleine stappen en je leert ook de nodige theorie over toonladders en akkoorden, zodat jij je op je instrument kan uitdrukken hoe jij dat wilt. Je maakt al spelend en improviserend kennis met verschillende stijlen en stijlperiodes en met de verschillende ingrediënten die je in muziek kan gebruiken.

Muziekgeschiedenis (Mg)

In de cursus muziekgeschiedenis (enkel hogere graad) maak je doorheen de verschillende leerjaren kennis met de geschiedenis van de klassieke en hedendaagse muziek. Luisteren, ervaren en ontdekken zijn de sleutelwoorden voor deze boeiende tocht.

Groepsmusiceren instrumentaal

In de lessen groepsmusiceren instrumentaal derde en vierde graad kom je tot een van de meest boeiende en creatieve vormen van musiceren.

De samenstelling van de groepen derde graad:  de nadruk ligt op het spelen in grote ensembles waarin je de basistechnieken leert van het samen spelen.

Bij groepsmusiceren vierde graad komt de klemtoon te liggen op het dieper werken in kleine formaties. Deze kamermuziekformaties sluiten echter niet uit dat je daarnaast in de vierde graad ook nog participeert aan grotere ensembles zoals het strijkorkest of de bigband.

 

Begeleidingspraktijk

 

Begeleidingspraktijk (afgekort: BP) is een groepsgerichte cursus voor leerlingen die een polyfoon instrument bespelen.

Dit vak kan gevolgd worden vanaf de middelbare graad. Bij begeleidingspraktijk gaan we uit van de eigen creativiteit om zo via zichtlezingen, improvisatie, werken met akkoorden, begeleidingen, compositie en vooral verruiming van het muzikaal bewustzijn, naar artistieke zelfstandigheid te groeien.

Groepsmusiceren vocaal

 

In de lessen groepsmusiceren vocaal derde en vierde graad kom je tot een van de meest boeiende en creatieve vormen van musiceren.

In koorwerking en kleinere vocale ensembles ontdek je het repertoire van de koormuziek en exploreer je samen al zingend de mysteries van het koorwezen.
 

Compositie en Muziektheorie

 

Heb jij de drang om zelf muziek te schrijven? Wil je inzicht krijgen in een partituur of wil je je favoriete muziek arrangeren voor je eigen muziekgroep? Al deze aspecten komen aan bod tijdens de lessen muziektheorie en compositie.

Aan alle creatievelingen : the place to be!

alternatieve leercontext

Speel of zing je al in een orkest, harmonie, fanfare of koor? Super!

Dan kan je dit vanaf schooljaar 2020-2021 laten meetellen als het vak groepsmusiceren instrumentaal/vocaal.
Vanaf nu zal het immers mogelijk zijn voor leerlingen vanaf de derde graad om het vak groepsmusiceren instrumentaal/vocaal te volgen binnen een alternatieve leercontext, in een vereniging buiten de school. Er hangen echter wel een aantal voorwaarden aan vast...
De nodige info en documenten vind je hier:
- toetsingsinstrument (criteria waaraan de vereniging moet voldoen)
- afsprakenkader (doel, voorwaarden en procedure ALC)
- aanvraagformulier (in te vullen door de leerling, vereniging en directie APKO)
- overeenkomst (in te vullen door directie APKO en vereniging)

bottom of page