top of page

Domeinoverschrijdende Initiatie

Tijdens deze lessen verweven we verschillende aspecten van de podiumkunsten. Spelplezier staat voorop. Spelen! Met woorden, muziek, lichaam en klanken. Zo leggen de kinderen bewust en onbewust een stevige basis. We laten alle spontaniteit en creativiteit in ons los. We beperken ons niet tot afgewerkte producten, de zoektocht en het experiment staan centraal. We denken niet in vakjes maar laten de disciplines elkaar bestuiven. Na twee jaar kan je dan de richting kiezen die het beste bij je past.

Muziekinitiatie

Tijdens de muziekinitiatie worden de kinderen op een speelse wijze ondergedompeld in de magische wereld van de muziek. We gaan op ontdekkingstocht door de verschillende aspecten van muziek zoals klank, expressie, ritme, harmonie en de instrumenten. Het kind leert op deze wijze de taal van de muziek begrijpen en gebruiken. Het kind kan via deze wijze met een rugzakje vol muzikale bagage zijn traject binnen onze academie starten.

Vanaf het tweede jaar initiatie kan het kind een instrument volgen in de klassen waar de capaciteit niet overschreden is.

Muzikale en culturele vorming

In de lessen muzikale vorming  (2de graad) leren we onze stem te gebruiken, oefenen we klanken en ritmes, leren we noten lezen en trainen we ons gehoor. De cursus vormt de basis om op een gezonde wijze het instrument te leren spelen. Wat je leert tijdens deze lessen oefen je praktisch in tijdens het groepsmusiceren tweede graad. Het is een vak waar je sowieso de vreugde ervaart van het 'samen muziek maken'.

Culturele vorming (3de graad) biedt het vervolg op muzikale vorming. Je zet op praktische en explorerende wijze je zoektocht verder in de muziekwereld. Je leert complexe ritmes te ontcijferen, je leert je partituur te ontleden en leert alles te zien binnen de historische context.

Dit vak vormt de sleutel om te ontdekken wat er leeft in de wereld van de muziek.

 

Muziekgeschiedenis (Mg)

In de cursus muziekgeschiedenis (enkel hogere graad) maak je doorheen de verschillende leerjaren kennis met de geschiedenis van de klassieke en hedendaagse muziek. Luisteren, ervaren en ontdekken zijn de sleutelwoorden voor deze boeiende tocht.

Groepsmusiceren instrumentaal

In de lessen groepsmusiceren instrumentaal derde en vierde graad kom je tot een van de meest boeiende en creatieve vormen van musiceren.

De samenstelling van de groepen derde graad:  de nadruk ligt op het spelen in grote ensembles waarin je de basistechnieken leert van het samen spelen.

Bij groepsmusiceren vierde graad komt de klemtoon te liggen op het dieper werken in kleine formaties. Deze kamermuziekformaties sluiten echter niet uit dat je daarnaast in de vierde graad ook nog participeert aan grotere ensembles zoals het strijkorkest of de bigband.

 

Begeleidingspraktijk

 

Begeleidingspraktijk (afgekort: BP) is een groepsgerichte cursus voor leerlingen die een polyfoon instrument bespelen.

Dit vak kan gevolgd worden vanaf de middelbare graad. Bij begeleidingspraktijk gaan we uit van de eigen creativiteit om zo via zichtlezingen, improvisatie, werken met akkoorden, begeleidingen, compositie en vooral verruiming van het muzikaal bewustzijn, naar artistieke zelfstandigheid te groeien.

Groepsmusiceren vocaal

 

In de lessen groepsmusiceren vocaal derde en vierde graad kom je tot een van de meest boeiende en creatieve vormen van musiceren.

In koorwerking en kleinere vocale ensembles ontdek je het repertoire van de koormuziek en exploreer je samen al zingend de mysteries van het koorwezen.
 

Compositie en Muziektheorie

 

Heb jij de drang om zelf muziek te schrijven? Wil je inzicht krijgen in een partituur of wil je je favoriete muziek arrangeren voor je eigen muziekgroep? Al deze aspecten komen aan bod tijdens de lessen muziektheorie en compositie.

Aan alle creatievelingen : the place to be!

alternatieve leercontext

Speel of zing je al in een orkest, harmonie, fanfare of koor? Super!

Dan kan je dit vanaf schooljaar 2020-2021 laten meetellen als het vak groepsmusiceren instrumentaal/vocaal.
Vanaf nu zal het immers mogelijk zijn voor leerlingen vanaf de derde graad om het vak groepsmusiceren instrumentaal/vocaal te volgen binnen een alternatieve leercontext, in een vereniging buiten de school. Er hangen echter wel een aantal voorwaarden aan vast...
De nodige info en documenten vind je hier:
- toetsingsinstrument (criteria waaraan de vereniging moet voldoen)
- afsprakenkader (doel, voorwaarden en procedure ALC)
- aanvraagformulier (in te vullen door de leerling, vereniging en directie APKO)
- overeenkomst (in te vullen door directie APKO en vereniging)

bottom of page