top of page

over APKO

1968: in Overijse, Hoeilaart en Tervuren worden bijafdelingen opgericht van de Rijksmuziekacademie Etterbeek

1981: Overijse wordt een autonome academie, met bijafdelingen in Hoeilaart en Tervuren
1984: de Rijksmuziekacademie Overijse verhuist naar de historische site van het Justus Lipsiushuis
1991: nieuw decreet voor het D.K.O. leidt tot ontslagnemende directeur F. Devreese
1992: afdeling Hoeilaart krijgt een eigen gezicht
1993: Wilfried Mondt volgt waarnemend directeur Arthuur De Vis op als nieuwe directie
1996: ‘Gemeenschapsacademie voor Muziek, Woord en Dans’, academie binnen de Scholengroep                  10, Midden-Babant
1996: tijdelijke verhuis afdeling Overijse
2010: Directeur Wilfried Mondt gaat met pensioen. Michel Stas volgt hem op
2010: APKO of ‘Academie voor PodiumKunsten Overijse’
2013: Michel Stas legt zijn functie als directeur neer, Bart Vanhecke volgt hem op.

2017: Nieuw directieteam APKO

---

1968: in Overijse, Hoeilaart en Tervuren worden bijafdelingen opgericht van de Rijksmuziekacademie Etterbeek

In enkele Brusselse gemeenten die weigerden om Nederlandstalig Kunstonderwijs in te richten werd besloten om een aantal ‘Rijksmuziekacademies’ op te richten.
Zo ontstonden in 1968 ongeveer gelijktijdig de Rijksmuziekacademies van Anderlecht, Schaarbeek en Etterbeek.
Om diverse redenen, maar vooral omwille van het hoge leerlingenaantal, werden door deze Rijksmuziekacademies zowel  binnen de Brusselse agglomeratie als erbuiten een aantal bijafdelingen opgericht.
Voor Etterbeek gebeurde dit binnen Brussel ondermeer in Elsene, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem. Aangezien er in die tijd ook nog geen muziekacademies werkzaam waren in de aan Brussel grenzende gemeenten Overijse, Tervuren en Hoeilaart nog, werd in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen geopteerd voor de oprichting van bijafdelingen in deze gemeenten. Overijse en Tervuren in 1968 en vanaf 1970 ook Hoeilaart. In deze bijafdelingen kon men ten uitzonderlijken titel les volgen tot in de hogere graad.
De directeur was Hendrik Rijcken (†). Directie en secretariaat bleven gevestigd in Etterbeek. Ook voor openbare proeven en eindexamens moest men de verplaatsing maken naar de hoofdschool.

 

1981: Overijse wordt een autonome academie, met bijafdelingen in Hoeilaart en Tervuren

Onder impuls van de gemeentebesturen van Overijse, Tervuren en Hoeilaart werd bij het Ministerie van Onderwijs en Nederlandse Cultuur aangedrongen op een afsplitsing van de afdelingen in deze 3 gemeenten en een omvorming tot een autonome entiteit. Op 1 september 1981 was de kogel door de kerk. De oprichting van de academie Overijse, met bijafdelingen in Tervuren en Hoeilaart, werd door Minister W. Calewaert getekend. De voorheen verkregen privileges bleven behouden alsook de naam Rijksmuziekacademie.
Als directeur werd de heer Frédéric Devreese aangezocht en de gemeenten verklaarden zich akkoord tot het verlenen van aangepaste huisvesting. Voor Overijse was dit een gebouw in de Stationsstraat (nr. 17), voor Hoeilaart en Tervuren werden de gemeentescholen ter beschikking gesteld. Leerkrachten konden kiezen om les te geven in Etterbeek of Overijse, met behoud van een aantal rechten.

 

1984: de Rijksmuziekacademie Overijse verhuist naar de historische site van het Justus Lipsiushuis

Een belangrijk moment voor de Rijksmuziekacademie in Overijse! Het Justus Lipsius gebouw – geboortehuis van de wereldvermaarde wijsgeer Justus Lipsius- gelegen P.I. Taymansstraat nr. 10, was vrijgekomen. Deze mooie historische site leende zich uitstekend tot het herbergen van een kunstschool.

1991: nieuw decreet voor het D.K.O. leidt tot ontslagnemende directeur F. Devreese

Uit onvrede met de hervormingen van het kunstonderwijs –decreet dat nog steeds van kracht is- neemt F. Devreese ontslag als directeur en wordt hij opgevolgd door de heer Arthuur De Vis, toenmalig coördinator.

1992: afdeling Hoeilaart krijgt een eigen gezicht

Na een grondige renovatie van het hoofdgebouw van de wijncoöperatieve Serco in Hoeilaart, Overijse steenweg 16, kan de afdeling Hoeilaart beschikken over dit comfortabele gebouw.

 

1993: Wilfried Mondt volgt waarnemend directeur Arthuur De Vis op als nieuwe directie

Omdat hij een pedagogische carrière verkiest boven een directeursambt besluit Arthuur De Vis ontslag te nemen als directeur. In september 1993 wordt de heer Wilfried Mondt, leerkracht aan de academie van in het prille begin, aangesteld tot directeur.

 

1996: ‘Gemeenschapsacademie voor Muziek, Woord en Dans’, academie binnen de Scholengroep 10, Midden-Babant

Met de oprichting van de scholengroepen binnen het Gemeenschapsonderwijs wordt de Academie voor muziek, woord en dans van Overijse ondergebracht in de scholengroep 10, Midden-Brabant. Het centrale bestuur van deze scholengroep bevindt zich in het Kasteeltje, Waversesteenweg 41 te Overijse.

 

1996: ‘tijdelijke’ verhuis afdeling Overijse

Het Gemeentebestuur Overijse heeft plannen voor de restauratie van het Justus Lipsiushuis. De bouwvallige bijgebouwen worden afgebroken en vervangen door een functionele nieuwbouw. De academie verhuist naar de Heuvelstraat (59 en 65).
Na de afwerking van de nieuwe lokalen kan de academie hier terug haar intrek nemen. In afwachting van de realisatie van de laatste fase (restauratie van het Justus Lipsiusgebouw) bleven het secretariaat en de directie tot 2014 in de Heuvelstraat 65 gevestigd.

 

2010: Directeur Wilfried Mondt gaat met pensioen. Michel Stas volgt hem op

Op 1 januari 2010 sluit W.Mondt zijn lange carrière aan de Gemeenschapsacademie Overijse af en gaat op welverdiend pensioen. Na een selectieprocedure wordt Michel Stas aangeduid om de functie van directeur voortaan waar te nemen. M. Stas is pianist, begon zijn carrière reeds als kind aan deze academie en is reeds sedert de jaren '90 verbonden aan de academie als leerkracht en pianist-begeleider.

 

2010: APKO of ‘Academie voor PodiumKunsten Overijse’

Onder impuls van de nieuwe directeur wordt de ’Academie voor muziek, woord en dans’ omgedoopt tot de ‘Academie voor PodiumKunsten Overijse’ of kortweg: ‘APKO’.
Onder deze allesomvattende naam zet de academie de weg verder: voortbouwend op een sterke artistieke traditie en tegelijk actueel werkend aan een constante evolutie en vernieuwing, wordt onze sterke positie als academie in de podiumkunsten nog sterker verankerd in de hele regio.

2013: Michel Stas stopt als directeur, Bart Vanhecke volgt hem op
Eind 2013 legt Michel Stas zijn functie als directeur van APKO neer. Na meer dan drie jaar aan het roer van APKO te hebben gestaan, kiest hij ervoor om zich verder helemaal toe te leggen op zijn werk pianist, pedagoog en pianist-begeleider.
Bart Vanhecke volgt hem op. Bart Vanhecke is componist en fluitist en begon zijn carrière aan de academie in Tervuren. Hij is reeds vele jaren verbonden aan de APKO als leerkracht dwarsfluit, samenspel en muziektheorie.


2017: Nieuw directieteam APKO: Bernd Van Hulle & Michel Stas

Bart Vanhecke legt na drie gedreven jaren zijn functie als directeur neer.
Na selectie wordt er op 1 januari 2017 een team van directeurs aangesteld: Bernd Van Hulle en Michel Stas. Bernd Van Hulle is violist, dirigent en componist en is reeds enkele jaren actief als leerkracht bij APKO.

Historiek

bottom of page